4 DVD English for You (80VCD)

English for You (EFU) English Lesson hc tiếng Anh qua Video

B tài liu cc kì đy đ bao gm 80 lesson (đnh dng file: AVI) dành cho đi tượng t chưa biết tí gì v tiếng Anh (low level) đến trình đ trung cp (intermediate). Đây là các chương trình dy tiếng Anh trên truyn hình ca h thng giáo dc M được trình bày rt khoa hc, mi bài hc có thi lượng 1 gi đng h, các ch đ rt đa dng t các kiến thc ng pháp cơ bn đến các tình hung giao tiếp… bao gm 3 cp đ: low level, elementary, intermediate.

EFU ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS – 30 VCD
#################################
01 – Nice to meet you! (1h01m31s)
02 – How are you? (58m57s)
03 – What does she look like?
04 – Where are you from?
05 – Do you speak English?
06 – My family
07 – These are my relatives
08 – What do you do?
09 – Where do you work?
10 – What time is it?
11 – What day is it?
12 – How is the weather?
13 – What are you wearing?
14 – The Body
15 – What’s the matter?
16 – Home sweet home
17 – Tell me about your furniture
18 – I’m hungry!
19 – What sports can you play?
20 – What did you do yesterday?
21 – What are you going to do?
22 – Would you like to go…?
23 – My Vacation
24 – How do you travel?
25 – How do you get there?
26 – Ask me a question
27 – I don’t know
28 – Review I (Lessons 1 to 9)
29 – Review II (Lessons 10 to 18)
30 – Review III (Lessons 19 to 27
EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS – 30 VCD
####################################
01 – Welcome
02 – Special days
03 – Entertaining
04 – At school
05 – Location
06 – Shopping
07 – Did you buy this for me?
08 – Activities
09 – Listen to the music
10 – What’s for dinner?
11 – He is taller than I am
12 – What is the tallest mountain?
13 – At home
14 – At the station
15 – Do this
16 – Past experiences
17 – Future life
18 – I wish upon a star
19 – World knowledge
20 – Getting around
21 – Social Groups
22 – Dining out
23 – What are your job skills?
24 – Talking on the phone
25 – The Art
26 – Transportation
27 – Celebrations
28 – Review I (Lessons 1 to 9)
29 – Review II (Lessons 10 to 18)
30 – Review III (Lessons 19 to 27)
EFU – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS – 20 VCD
######################################
01 – Horror Films (55m57s)
02 – Rock N Roll
03 – Space
04 – On the farm
05 – At the hospital
06 – At the circus
07 – At the beach
08 – Crime doesn t pay
09 – At the a musement park
10 – At the grocey store
11 – At the playground
12 – Under the weather
13 – At the hotel
14 – Fairy Tales & Legends
15 – Christmas time
16 – In the workshop
17 – At the camp
18 – At the doctors
19 – Review 1 Lessons
20 – Review 2 Lessons

Advertisements

5 thoughts on “4 DVD English for You (80VCD)

  1. Mình ở Bến xe Miền Tây – Quận Bình Tân, mình muốn mua một số đĩa tiếng anh thì giao nhận như thế nào?

  2. nếu mình mua cùng lúc nhiều sản phẩm thì chi phí vận chuyển tính như thế nào?

  3. Mình muốn mua đĩa English for you. Cho mình hỏi đĩa của bạn định dạng file AVI là gi? vừa nghe trên máy tính và đầu đĩa được không? giá bao nhiêu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s