Teaching-you Job Interview Skills

Đây là phn mm luyn cho bn kĩ năng phng vn rt tuyt vi, phù hp cho xin vic làm hay trong bt c kì vn đáp nào. Hãy cùng đim qua nhng nét ni bt:

  • 500 video câu hi thường gp trong các kì phng vn.
  • Top 25 và 100 câu hi phng vn thường gp.
  • Tips và các kĩ năng cn có đ tr li phng vn.
  • To cm giác tht khi phng vn bng vic trc tiếp xem video, nghe câu hi t người phng vn.
  • Thu âm ging nói ca mình đ t đánh giá.

Xin nêu mt ví d v câu hi phng vn cc kì kinh đin: What are your weaknesses? và câu tr li nên da theo ý sau:

  1. You only need to mention 1 or 2 weaknesses. Don’t reel off the long list.
  2. The trick is to think of something which won’t affect your ability to do the job. And it’s a good idea to use an example from the past to show you’ve now got that weakness under control.

( Nhng câu tr li kiu như: I work too hard đã được dùng quá nhiu, ta ko nên dùng nó na).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s