Learn To Speak English v 8.1

B CD-ROM giáo dc này s giúp bn thông tho tiếng Anh c bn k năng nghe, nói, đc, và viết thông qua hơn 100 bài hc và bài tp. LSE 8.0 nhn mnh vào vic rèn luyn cho bn mt kh năng tiếng Anh lưu loát mà mt người nước ngoài hc tiếng Anh cn có đ luyn thi TOEFL, du lch nước ngoài, làm vic vi người nước ngoài,… thông qua vic thc hành vi nhng phương tin nghe nhìn trc quan và tương tác. Tuy LSE 8.0 không đòi hi máy tính phi có cu hình cao nhưng mun hc hiu qu, bn phi có mt b loa và mt micro ni lin vi sound card ca máy tính, hay gn nht là dùng mt headphone có gn kèm micro.
CD 1 ca LSE 8.1 là nhng bài hc tiếng Anh trình đ cơ bn, bao gm: Phn luyn Pronunciation giúp bn phát âm chun xác tng nguyên âm, ph âm và các nguyên-ph âm kép ca tiếng Anh. Phn Basic Course là nhng t và ng cơ bn nht đ bn tp nói tiếng Anh ngay lp tc. Bn có th luyn k năng phát âm và nói qua nhng cuc đàm thoi gi lp vi mt người bn x.
CD 2 và 3 cha tt c nhng bài hc và bài tp cho phn hc nâng cao Extended Course. Phn này gm nhng bài luyn đàm thoi chia thành ba ch đ: Ch đ Travel và Business nm trong CD 2 và ch đ Everyday Life trong CD 3. Các bài hc chuyên sâu s giúp bn nói tiếng Anh mt cách t tin khi đi xut cnh, du lch, giao dch kinh doanh, và trong các tình hung giao tế xã hi thường ngày như mua sm, ăn tim, đi xem phim, thuê nhà tr, vv…
Còn CD 4 ca LSE 8.1 là phn Cultural Movies gm mười đon phim dưới dng QuickTime gii thiu v thng cnh, văn hóa và đi sng đc thù ca mười thành ph M. Phn này dùng đ luyn nghe kim tra s tiến b ca bn. Nếu bn nghe và hiu hết mười b phim này thì k năng nghe ca bn dư sc vượt qua phn thi Listening Comprehension ca các kỳ thi TOEFL.
LSE 8.0 dành cho ai?
Mc dù b LSE 8.1 có phn Basic Course CD 1 dy tiếng Anh trình đ sơ cp nhưng bn chưa biết tiếng Anh nào mà nhào vào phn này t hc thì k như… húc đu vào đá! Toàn b các hướng dn hc, làm bài tp và luyn k năng đu bng tiếng Anh nên bn chưa biết gì hết mà lao vào thì rt d nn chí. Bn ch có th hc CD 1 theo s hướng dn ca thy, ph huynh hay bt kỳ ai đã thành tho tiếng Anh ch khó lòng t hc mt mình. LSE 8.0 ch thích hp vi người đã hc tiếng Anh khong mt năm (tương đương trình đ chng ch B). Khi đó, các phn Pronunciation và Basic Course trên CD 1 s tr thành công c giúp bn ôn luyn đ d dàng và nhanh chóng bước vào phn Extended Course.
“Nếu tôi đã có trình đ chng ch B ri thì c hc thng t CD 2 ch cn gì luyn li CD 1 cho mt thi gian?”. Nhiu bn s nghĩ như thế. Xin thưa: Điu quan trng nht ca vic hc bt kỳ ngôn ng nào (k c tiếng Vit ca chúng ta) chính là tn sut lp li (repetition frequency). Nhng t ng, cu trúc câu nào ta lp đi lp li thường xuyên mi chính là vn ngôn ng ch đng ca ta, trình đ thc ca ta đó. Như vy, nếu bn va thi ly được chng ch B tiếng Anh thì trình đ thc ca bn ch là mc A mà thôi, vì tt c nhng t ng, cu trúc câu trong giáo trình chng ch A s được thường xuyên được lp li trong giáo trình chng ch B. Chính nhng gì bn nghe thy nhiu nht, được bn s dng nhiu nht mi là kh năng thc ca bn. Còn bn va mi hc xong giáo trình chng ch B đã thi ngay, nhng gì va hc chưa kp quên nên thi ly bng là chuyn… d
t! Tương t, nếu bn va ly xong chng ch C tiếng Anh thì trình đ tiếng Anh thc ca bn đang mc B mà thôi, bn ơi!
Đ biết chc bn nên bt đu t đâu nếu như bn đã mt s vn tiếng Anh cơ bn thì điu đu tiên bn nên làm sau khi cài đt LSE 8.0 là th làm bài thi Pretest (kim tra trình đ) phn Basic Course trên CD 1. Nh gn micro vào máy tính vì LSE 8.0 s kim tra luôn k năng nói ca bn đy. Bn s có ngay kết qu cùng vi gi ý nên hc t nhng bài nào. Vì phương pháp ca LSE 8.0 là dy Anh ng thc hành nên vic làm tt c các bài tp luyn k năng và làm đi làm li nhiu ln (k c khi đã thông tho thì lâu lâu cũng nên ôn luyn) là bí quyết thành công trong vic t hc tiếng Anh. Ch có thc hành, thc hành tht nhiu mi giúp bn nhun nhuyn nhng gì đã hc và chính vic thc hành mi đem li cho bn mt k năng tht s. Đó chính là ý nghĩa ca câu thành ng tiếng Anh “Practice makes perfect” mà chc chn bn đã gp nhiu ln (mà không đ ý chăng?) trong các giáo trình dy tiếng Anh.
Đ t hc tiếng Anh thành công vi LSE 8.0 hay bt kỳ CD-ROM dy tiếng Anh nào, bn phi biết ép mình vào k lut. Đng có hc dn dp liên tc trong vòng hai tun, sau đó hc thưa tht trong mt tháng kế cn đ ri vt giò lên c hc thc mng mt tun tiếp theo. Đó là cách nhanh nht đ… b cuc! Vi LSE 8.0, bn nên hc theo mt thi gian biu c đnh và đu đn, vào mt gi c đnh trong ngày (thi gian mà bn cm thy thoi mái và hăng hái nht). Đã tp trung vào vic t hc thì nh tt luôn máy đin thoi di đng đi đ khi b chia trí. “Make haste slowly!” – Chm mà chc!
T hc ngoi ng là mt quá trình tn kém thi gian và đòi hi bn mt phi kiên trì mi có kết qu. Không có con đường tt nào đ đt được mc đích đó. Và đ có th kiên trì đt được mc đích thì vic đu tiên trước khi bt đu t hc tiếng Anh, bn phi xác đnh rõ: Hc đ làm gì? Nếu không có mt đng cơ c th thì bn s khó lòng ép mình vào k lut và duy trì được dài lâu lòng nhn ni hc tp.
Dùng LSE 8.1 làm “ba chính” hay “cơm thêm”?
Đường nào cũng đến La Mã! Do đó, đã chn LSE 8.0 làm giáo trình ch lc đ hc tiếng Anh thì nên chuyên luyn theo giáo trình này. CD-ROM dy tiếng Anh hin nay rt phong phú và r hơn vài năm trước rt nhiu, nên nếu bn nghe đn giáo trình nào “hay ho” cũng vác v “vc” th thì hu qu là bn ch mt thi gian ch vic hc tiếng Anh ca bn chng tiến trin chút nào.
Dù sao, LSE 8.1 cũng chng hoàn ho! Trong b CD-ROM này có sn mt t đin hết sc… vô duyên! T đin tiếng Anh ca LSE 8.0 ch là mt bng lit kê theo ABC khong 4.000 t nhưng mi t ch cho bn nghe phát âm nếu bn bm chut vào đó. Ngoài ra chng có gii nghĩa, ví d, hay cách dùng t gì c. Bn phi dùng mt b t đin tt làm “cơm thêm” cho LSE 8.0 (nếu bn chưa biết chn t đin nào thì mi đc bài “Đ ngh min phí cho người hc tiếng Anh” ca Đăng Thư
cùng s chuyên đ này).
Vi nhng ai đang “tng” tiếng Anh ti gia theo CD-ROM English Study (ES) 4.0 ca InterSoft thì LSE 8.0 s là “cơm thêm” kiêm “món tráng ming” rt thích hp đ tăng cường phn luyn thc hành. Vì b ES 4.0 xây dng trên nn giáo trình Streamline English cho nên “thc đơn” ca bn s là: Nếu có người hướng dn thì sau bài 10 ca Streamline English cun 1 (Departure) theo ES 4.0, bn có th va hc va ôn luyn thêm bng đĩa CD 1 ca LSE 8.0. C sau mười bài Streamline English cun 1 – ba ăn chính, nên “xơi” mt bài Basic Course trong đĩa CD 1 ca LSE 8.0 như “cơm thêm”. Còn nếu bn t hc vi ES 4.0 thì ch khi nào sang Streamline English cun 2 (Connection) thì hãy ôn luyn thêm vi LSE 8.0. “Thc đơn” va chế biến nhm gia tăng tn sut lp li đ bn nh lâu và nh k nhng gì đã hc.
Và đng quên tn dng mi cơ hi có th đ thc hành tiếng Anh vi người nước ngoài trong môi trường thc tế. Nhiu người rt siêng năng hc tiếng Anh nhà hay trường nhưng li rt rt rè khi áp dng. Nếu bn c s mình nói tiếng Anh sai mà tránh né giao tiếp thc tế thì bn s chng bao gi nói lưu loát. Vì nếu bn không tích cc nói tiếng Anh thì làm sao ai biết bn sai ch nào mà giúp bn sa cho đúng? Chng ai cười bn đâu, bi người M hc nói tiếng Vit cũng nói rt… “hay” như bn nói tiếng Anh vy thôi. Nếu không có điu kin tiếp xúc người nước ngoài thì nên tìm cơ hi thc hành tiếng Anh vi nhng người hc tiếng Anh có trình đ cao hơn mình. Phi thc hành vi người gii hơn mình thì người y mi có kh năng phát hin nhng sai lm ca bn và chnh sa cho bn.
Chúc bn hc t tiếng Anh thành công. Đng quên: “Practice makes perfect”!
(Theo Echip)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s