Pronunciation power 1-2

Chương trình Pronunciation Power là mt chương trình rt hiu qu trong vic luyn âm điu ca mt ch và ng điu ca mt câu. Chương trình này được s dng trường Đi Hc và nhng trung tâm dy tiếng Anh Bc M. Chương trình Pronunciation Power 1 đt tâm đim vào phn phát âm tng ch mt. Trong chương trình này bn s có cơ hi luyn và nghe tng đơn v âm thanh căn bn nht trong tiếng Anh Bc M (North American English/NAE). Khi bn đã nm vng được 52 âm trong tiếng Anh Bc M kh năng phát âm ca bn cũng theo vây tiến b rt nhiu.

Đây là 1 chương trình tuyệt vời giúp các bạn cải thiện và nâng cao khả năng phát âm Tiếng Anh. Giao diên của nó có 12 loại ngôn ngữ cho bạn lựa chon: Arabic, Chinese, English, French, German, Korean, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, và đặc biệt có Vietnamese

* Includes 8 in 1 English Dictionary

* Improve your English pronunciation
* Over 100 hours of training
* Over 2000 photos and graphics
* Animated lessons
* 1020 listening exercises
* Hours of exercises for practicing Stress, Timing, Articulation, Intonation and Rhythm (S.T.A.I.R.)
* Four interactive, exciting, new games

Nhìn chuyn đng ca môi và lưỡi, nghe và phát âm theo phiên âm, ging đc ca người bn ng.

Tích hp t đin vi 12 ngôn ng, trong đó có c Vit Nam vi hơn 2000 hình nh sinh đng, hc cách phát âm tht chun tng t mt…

Hi vọng DVD này sẽ không làm các bạn thất vọng. DVD này cũng hữu ích không kém cho các bạn luyện thi TOEFL để nâng cao điểm số trong phần Speaking.

Advertisements

One thought on “Pronunciation power 1-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s