BBC Video: English Connection

English Connections (9 CDs)
Commerial Technical and Tourism

Bộ đĩa này có 3 cấp độ cho người học lựa chọn : Beginner, Intermediate and Advanced; mỗi cấp độ có 3 CDs

Đây là phần mềm giúp bạn tự học tiếng Anh thông qua việc nghe và quan sát, nó cũng là một trong những bộ đĩa đứng đầu trên thế giới về tiếng Anh và việc học ngoại ngữ trong thị trường thương mại cũng như học tập.

Tất cả các khóa học đều bao gồm rất nhiều chủ đề giúp cho việc học ngoại ngữ trong thương mại và du lịch được toàn diện nhất. Các bài học được trình bày bằng video tính theo phút và có hình ảnh, âm thanh chất lượng cao giúp việc học trở nên trực quan hơn; ngoài ra còn có những phần đóng vai trong cuộc hội thoại và phần luyện tập cũng cố kiến thức. Sản phầm này rất thích hợp cho việc hỗ trợ ôn luyện cấp tốc, cho việc học dựa trên các chủ đề và nhất là cho việc tự học tiếng Anh.

The Connections series is a world leader for English and foreign language learning in both the business and education markets. All of the courses cover a wide range of topics providing comprehensive training in the language of business and travel. The language is presented using extensive video footage and sound files, then practised and tested using a variety of role-plays and exercises. This product is highly versatile and is suitable for use as a quick revision aid, for topic-based learning, or as a complete self-study course.

Each course is built in the following steps:
– Rapid English
– Grammar
– How to say and speak (giving advice, order, opinion…)
– Role Play (Practice)
– and Comprehension
The CD Number 9 is the famous software ” PRONUNCIATION POWER”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s