Interview Questions Answered

Ấn phẩm này dành cho những người mà muốn học về tiếng Anh thương mại và cách để giao tiếp tốt hơn với thương gia Mĩ. CD bao gồm các câu hỏi phỏng vấn để giới thiệu từ vựng hữu ích cho một số tình huống trong thương mại, có thể giúp bạn tìm đạt công việc hoặc chỉ giúp bạn nói tiếng Anh dễ dàng hơn với thương gia Mĩ.

Preview
Preview

Bạn sẽ được học 2 vấn đề trong mỗi bài học :

  • Bằng cách nào tốt nhất để trả lời một số loại câu hỏi trong tình huống giao tiếp với người Mĩ, và bằgn cách nào sử dụng đúng từ vựng và cụm từ để trình bày điều bạn muốn ở trong một tình huống chuyên nghiệp.
  • Liệu bạn có dự định đi phỏng vấn bằng tiếng Anh, khóa học này đã bao gồm những từ vựng quan trọng trong thương mại cho bất cứ ai muốn giao tiếp tốt hơn trong những trường hợp nói tiếng Anh chuyên nghiệp.

This course is for anyone who wants to learn business English and how to communicate better with American business people. The course uses interview questions to introduce vocabulary useful for business situations, whether you want to get a job or to just be able to speak more easily with American businesses.

You will learn two things in each lesson:

How best to answer this type of question in an American business setting; and How to use the right words and phrases to say what you want in a professional situation.

Whether you plan to interview in English or not, this course covers important business vocabulary useful for anyone wanting to communicate better in an English-speaking professional setting.

Advertisements

One thought on “Interview Questions Answered

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s