Talk To Me – 3 Levels

“Hãy nói chuyện với tôi” trên thế giới là công ty hàng đầu trong việc học ngoại ngữ và được đánh giá phần mềm của người dùng cho việc sử dụng các công nghệ phát biểu ghi nhận. “Hãy nói chuyện với Tôi” đã được lựa chọn của hơn 1 triệu người dùng trên toàn thế giới! “Hãy nói chuyện với tôi ” là câu trả lời cho tất cả mọi người những ai muốn hiểu và được hiểu khi nói một ngoại ngữ. Từ một cách hiệu quả nhất trong việc học nói một ngoại ngữ là để được đắm trong tình huống hàng ngày, “Hãy nói chuyện với tôi ” bao gồm các đoạn video tương tác và đối thoại, dựa trên các chủ đề từ ngày cuộc sống. Đó là nói về việc thành lập công nhận công nghệ phát triển của Auralog, và cho phép người học để thu được những kỹ năng cần thiết để uống chủ của ngôn ngữ đó. Với “Hãy nói chuyện với tôi ” 120 giờ và các giá trị của các hoạt động, học tập ngoại ngữ sẽ không bao giờ được cùng một lần nữa. Với phiên bản mới nhất này, bạn có thể nói chuyện một cách lưu loát!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s