CAMBRIDGE PRACTICE TEST 6

Giá : 10k/cd


CD bao gồm sách ở dạng file pdf và các file audio mp3 chất lựơng cao. Có 6 bộ test để các bạn tự lựa luyện.

Sách này được biên soạn cho thí sinh đang chuẩn bị thi phiên bản mới của Hệ thống Kiểm tra tiếng Anh quốc tế, gọi tắt là IELTS. Đây là bài thi được biên soạn để kiểm tra các kỹ năng tiếng Anh của học viên thuộc các nước không nói tiếng Anh muốn học ở một nước nói tiếng Anh.
Mục đích của sách:

Giúp bạn chuẩn bị cho bài thi bằng cách làm quen với các dạng bài và yêu cầu mà bạn sẽ gặp trong bài thi IELTS, cũng như cấp độ và loại ngôn ngữ được dùng trong bài thi.

Giúp bạn chuẩn bị cho việc học ở đại học bằng cách giới thiệu các loại yêu cầu giao tiếp mà bạn có thể gặp trong một môi trường học có nói tiếng Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s