Cambridge grammar for IELTS

Giá : 10k/cd


Mình thường gp câu hi ca mt s bn, mun hc IELTS đ thi tuy kh năng t vng và ng pháp còn khá gii hn. Trong nhng trường hp như vy thì mi người đu khuyên tt nht là t rèn giũa ng pháp và t vng trước khi bt đu hc IELTS. Thế nhưng mình va tìm 1 cun sách tuyt vi dành cho các bn. Cun sách này bt đu t vic hc ng pháp t vng thi cơ bn, dn dn nâng cao đ cover nhng cu trúc ng pháp thường gp nht trong IELTS, kèm theo đó là nhng bài kim tra nh theo đúng dng bài thi IELTS đ các bn biết được mình đã tiến b đến đâu. Các bn có th hc theo cun sách này, va b sung ng pháp và t vng, đng thi làm quen vi bài thi IELTS. Nhng bn thy ng pháp ca mình chưa tt cũng có th hc theo cun này.

Cun sách tên đy đCambridge Grammar for IELTS with answers, do Cambridge, đơn v thc hin kì thi IELTS phát hành. Mình đã tìm e-books cho cun này nhưng ko thy, thế nên nếu bn nào cn thì ra nhà sách mua nhé(sách có kèm CD).

One thought on “Cambridge grammar for IELTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s