IELTS Express Intermediate (Coursebook + 2 CDs)

Giá : 10k/cd


IELTS EXPRESS là giáo trình được son tho gm 2 level dành cho các thí sinh IELTS (International English Language Testing System examination )
Giáo trình mc đ này hướng vào mc đích 4 đến 5.5 đim IELTS cho các task trong bài thi IELTS và các bài tp cung cp cho thí sinh kĩ năng cn thiết đ hoàn thin bài thi IELTS. Mi giáo trình IELTS EXPRESS ( gm INTERMEDIATE và UPPER-intermediate)
Mi quyn sách là s la chn tuyt vi cho quá trình luyn IELTS trong khong 30 đến 40 gi đng h, và có th d dàng kéo dài thi gian bng cách la chn các tài liu b sung.

Advertisements

One thought on “IELTS Express Intermediate (Coursebook + 2 CDs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s