IELTS TO SUCCESS

Giá : 10k/cd


Cuốn sách IELTS To Success (Tài Liệu Luyện Thi IELTS) được biên soạn bao gồm 4 phần chính:
Phần 1: giải thích đầy đủ nội dung và các dạng câu hỏi thường gặp trong từng môn thi Nghe, Nói, Đọc, Viết. Ngoài ra, các câu hỏi học viên thường đưa ra về kỳ thi IELTS cũng được đề cập và giải đáp.
Phần 2: hướng dẫn các kỹ năng và chiến lược giúp học viên nhanh chóng tiếp cận với cách làm bài để đạt được kết quả cao nhất. Trong phần này học viên cần đặc biệt lưu ý các thay đổi trong môn thi Nói so với các kỳ thi trước năm 2001. Phần này cũng đề cập các bước cần chuẩn bị trước ngày thi và trong ngày thi cùng các thủ thuật giúp học viên có thể đạt được kết quả thi cao.
Phần 3: là các bài thi thực hành cho từng môn thi.
– Môn Nghe có ba bài thực hành.
– Môn Đọc có sáu bài thực hành.
– Môn Viết có sáu bài thực hành.
Phần giải thích kết quả đạt được qua các bài thực hành trên được trình bày giúp học viên tự đánh giá khả năng làm bài của mình trong quá trình luyện tập.
Phần 4: là đáp án cho các bài thi thực hành môn Nghe, Đọc và các bài viết mẫu cho các bài thi thực hành môn Viết. Sau cùng là phần ghi băng của các bài thi Nghe.
Đây là tài liệu cần thiết cho các bạn học viên đag chuẩn bị dự thi IELTS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s