Kaplan TOEFL iBT with CD-ROM 2007-2008 Edition


Bạn muốn thi TOEFL IBT  mà không biết hình thức thi này được tổ chức như thế nào và cách thức thực hiện bài thi ra sao?
Bạn yên tâm đã có Kaplan Internet-based TOEFL giúp bạn thực hiện điều đó. Chương trình không chỉ để chỉ dẫn cho bạn hình thức thi TOEFL IBT như thế nào mà nó còn có cả phần để bạn thi và kiểm tra đúng như khi bạn thi thật, bao gồm 4 bài Test và sau mỗi bài Test bạn đều được đánh giá thông qua việc chấm điểm của chương trình.
Nếu sau mỗi bài Test bạn vẫn chưa đạt đươc điểm như ý thì vẫn có thể thực hiện lại cho đến khi bạn đạt được điểm mong muốn.

From the creators of the #1 TOEFL course…TOEFL® iBT Exam is Kaplan’s comprehensive guide to preparing for the TOEFL Internet-Based Test. This bestseller includes a CD with both an audio and iBT component, Kaplan’s exclusive test-taking strategies, and in-depth practice and review for every section of the TOEFL. TOEFL® iBT Exam is the most realistic preparation available for the exam. Features:

* Full-length diagnostic testing to identify your strong and weak areas.
* 4 full-length practice tests with detailed explanations for every answer.
* Hundreds of realistic practice questions.
* In-depth review of listening comprehension, grammar, reading, and writing.
* Effective test-taking strategies to help you maximize your score on every section of the test.
* CD audio component includes 7 academic lectures and 87 conversations for listening comprehension, plus diagnostic test listening comprehension review.
* CD internet-based test component includes 4 full-length tests with score analysis; sample questions; detailed answers; strategies for listening, structure, reading, and writing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s