The Complete Guide to the TOEFL Test iBt 2007 Edition CD-ROM

Nhng hướng dn và thc hành trong cun “The complete Guide to the TOEFL iBT” cht ch và đi xng vi bài kim tra thc tế, giúp đ các em hc sinh trong vic làm ch các k năng cn thiết đ đt được đim s tt nht có th trên bài kim tra TOEFL iBT và đem đến cho h nhng thành công trong hc tp.
Cun sách được viết bi Bruce Rogers, ông được chng nhn trên lĩnh vc ngôn ng tiếng Anh theo tiêu chun quc tế.
Cun sách này cung cp các bài kim tra đu mi phn ca mi phn, luyn tp rng rãi vi tt c các loi câu hi thýng thy trên kì kim tra TOEFL iBT. Trên mi bài lun đu có b sung các bài tp có liên quan đến các li ph biến nht thường đýc thc hin trên TOEFL, và hai bài kim tra đ luyn tp rt đy đ.

Advertisements

One thought on “The Complete Guide to the TOEFL Test iBt 2007 Edition CD-ROM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s