PASSPORT TO IELTS

Giá : 10k/cd

 


 

Một chuẩn bị hoàn thành khóa học luyện thi IELTS có chứa tất cả các tính năng mới của các giáo luyện thi IELTS. Bao gồm các kỳ thi chuẩn bị và nguyên vật liệu tổng hợp cho các kỹ năng học tập. Cuốn sách này là rất tốt cho tự học. Nó có thực hành cho mỗi câu hỏi của các mô-đun bao gồm lắng nghe. Các chiến lược đề nghị trong cuốn sách này để đạt được điểm số cao hơn thực sự là tuyệt vời.

 

A complete IELTS preparation course which contains all the features of the new IELTS syllabus. Includes exam preparation and material for general study skills. This book is very good for self study. It has practice questions for each of the modules including listening. The strategies proposed in this book for achieving higher score is really fantastic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s