Preparation And Practice

Giá : 10k/cd


Mô t

Mt chui cung cp toàn din chun b cho vic luyn thi IELTS. Bây gi vi Thc hành th nghim vi các chú thích quan trng.
Làm thế nào nó có th được s dng?

     * Đ s dng trong lp hc và hc tp cho các cá nhân.

Các tính năng ch cht

     * Các lot là hoàn thành khóa đào to cho hc sinh đnh ngi trong luyn thi IELTS (Tiếng Anh Ngôn ng quc tế Kim tra h thng).
     * Nó phn ánh nhng đnh dng ca các bài kim tra và phát trin các k năng cn thiết cho mi mô-đun. Cung cp hàng lot các tiêu đ riêng bit cho các hc module và các module chung.
     * Thc hành các bài kim tra được cung cp, cùng vi tng bước và mô t các mô hình th nghim như thế nào đ tr li các câu hi.
     * Bao gm li khuyên hu ích.
     * Tr li Các transcripts và ca tt c các công vic lng nghe.
     * Các tác gi được công nhn, góp phn giám kho IELTS.
     * Các tài liu phù hp cho s dng trong lp hc và t hc.
     * Các n bn mi ca Nghe và Nói Sách và Cassettes kết hp các thay đi đi vi các kỳ thi.
     * MI – Thc hành th nghim vi Annotated đáp hay khoá và Thc hành th nghim cassette.

 

Description

A series providing comprehensive preparation for the IELTS. Now with Practice Tests with annotated key.

How can it be used?

  • For use in the classroom and for individual study.

Key features

  • The series is a complete training course for students intending to sit the IELTS (International English Language Testing System).
  • It reflects the format of the test and develops the necessary skills for each module. The series offers separate titles for the Academic Modules and the General Modules.
  • Practice tests are provided, together with step-by-step descriptions and models of how to answer test questions.
  • Includes useful tips.
  • Answer Key and transcripts of all listening tasks.
  • The contributing authors are accredited IELTS examiners.
  • The material is suitable for use in class and for self-study.
  • The new edition of the Listening and Speaking Book and Cassettes incorporate the changes to the exam.
  • NEW – Practice Tests with Annotated Answer Key and Practice Tests cassette.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s