Longman Preparation Series for the TOEIC Test

Đĩa bao gồm :

– Longman Preparation Series for the TOEIC Test – Intermediate Course – 3rd Edition

– Longman Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course Third Edition

– Longman Preparation Series for the TOEIC Test Introductory

Longman Preparation Series for the TOEIC ® Test cung cấp cho sinh viên nâng cao các kỹ năng, chiến lược, thực tế, và sự tự tin mà họ cần phải tăng điểm số của họ trên TOEIC ® Test. Rất lý tưởng cho một TOEIC ® Test Chuẩn bị cho khóa học hoặc tự học, các khóa học nâng cao là dành cho học sinh đạt được điểm số TOEIC ® Test 450-850.

Các khóa học nâng cao các tính năng

Từng bước chiến lược và kỹ năng để cải thiện hiệu suất trên mỗi phần của bài thi
Một âm thanh đĩa CD đóng gói với những cuốn sách đó bao gồm thực hành các tài liệu từ các phần ghi nhận xét từ các cuốn sách
Trên 1.000 bài phản ánh thực hành định dạng và nội dung của TOEIC ® Test
Xem xét hoàn tất thử nghiệm về cả hai Comprehnesion nghe và đọc
Thực hành thử nghiệm hai hoàn thành, đi kèm với TOEIC ® Test-style sheets câu trả lời, để chẩn đoán hoặc đánh giá học sinh và để cho quen với điều kiện thi TOEIC ®.

Longman Preparation Series for the TOEIC® Test: gives advanced ; intermediate students the skills, strategies, practice, and confidence they need to increase their scores on the TOEIC® Test. Ideal for a TOEIC® Test Preparation course or for self-study, the Advanced Course is intended for students who achieve TOEIC® Test scores from 450 to 850.

The Advanced Course features
Step-by-step strategies and skills to improve performance on each section of the test
An audio CD packaged with the book that includes practice material from the Listening Comprehension Review section from the book
Over 1,000 practice items that reflect the format and content of the TOEIC® Test
Complete Review Tests for both Listening Comprehnesion and Reading
Two complete Practice Tests, with accompanying TOEIC® Test-style answer sheets, for diagnosis or assessment and to accustom students to TOEIC® Test conditions.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s