IELTS Foundation Study Skills

Giá : 10k/cd

IELTS Foundation Study Skills là nhằm mục đích sinh viên trong ban nhạc luyện thi IELTS 4-5,5. Nghe các phần cung cấp các bài tập để cải thiện các kỹ năng nghe nói chung cũng như thực tế các câu hỏi luyện thi IELTS. Viết các câu trả lời các câu hỏi có mô hình và ghi chú cho các học sinh đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để xây dựng và cải thiện các câu trả lời. Đọc toàn bộ chiều dài văn bản và bài tập thực hành các kỹ năng cần thiết để tìm câu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác. Nói những câu hỏi được thiết kế để giúp chuẩn bị cho các chủ đề xảy ra trong các kỳ thi.

 

IELTS Foundation Study Skills is aimed at students in the IELTS band 4-5.5. The Listening section provides exercises to improve general listening skills as well as actual IELTS questions. The Writing questions have model answers and notes for the student giving advice on how to construct and improve their answers. Full length Reading texts and exercises practice the skills needed to find answers quickly and accurately. The Speaking questions are designed to help prepare for topics that occur in the exam.

One thought on “IELTS Foundation Study Skills

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s