Adman

Nếu như bạn muốn chèn các code quảng cáo (như của Google AdSense, Bidvertiser, AdBrite) vào các bài viết trên blog một cách tự động mà không phải chỉnh sửa lại template hoặc làm thủ công cho từng bài viết một thì Adman là một plugin rất hữu hiệu giúp thực hiện việc này.

Adman sẽ tự động chèn trực tiếp quảng cáo vào đầu, vào giữa hoặc bất cứ chỗ nào bạn muốn trên bài viết của mình. Nó cũng tự nhận biết được trên blog của bạn đã có bao nhiêu block quảng cáo, do vậy riêng với các quảng cáo của Google AdSense, nó sẽ tự động ẩn đi các quảng cáo vượt quá mức cho phép của Google để đảm bảo số quảng cáo trên blog của bạn lúc nào cũng tuân theo quy định của Google. Adman sẽ không cho hiển thị quảng cáo trong bài viết khi bài viết đó ở front page, chỉ khi nào người đọc click vào bài viết thì các quảng cáo đó mới hiện ra.

Download

Sau khi download về máy tính, hãy giải nén plugin để chuẩn bị upload lên blog.

Cài đặt

Upload toàn bộ lên thư mục wp-content/plugins trên blog

Active plugin này trong phần Plugins trong WordPress

Sử dụng

Sau khi đã active Adman, bạn vào Option > Adman. Bạn có thể thấy 2 box để bạn chèn code quảng cáo vào đó.

Theo mặc định, hộp quảng cáo đầu sẽ hiển thị một quảng cáo ở đầu bài viết. Hộp quảng cáo thứ hai sẽ tính toán chiều dài của bài viết hiển thị một quảng cáo ở giữa bài viết, hoặc nếu bạn muốn quảng cáo này hiện ở những nơi bạn quy đinh, chỉ cần thêm dòng code <!–adman–> vào nơi bạn muốn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s