CoolPlayer 9 – một Plugin tuyệt vời nữa

Một dạo online, type vào ô tìm kiếm trong WordPress từ khóa: embed video nhấn Search. Một loạt kết quả được list ra nhưng có một entry làm mình rất chú ý, CoolPlayer 9. CoolPlayer 9 là một Plugin dành cho WordPress cho phép bạn chơi nhạc mọi định dạng (đếm không hết) trong blog và hỗ trợ IE, Windows browsers, Firefox, Opera và cả các trình duyệt trong Linux/Unix.

Một số định dạng hỗ trợ:

rm, rmvb, ra, rv, ram, smil, smi, rtsp, rpm, asf, wm, wma, wmv, wax, wvx, ogg, ape, avi, mid, midi, wav, mms, m3u, asx, mov, qt, mqv, m4v, m4a, m4b, mpeg, mpg, m1s, m1v, m1a, m75, m15, mp2, mpm, mpv, mpa, flc, fli, cel, aiff, aif, aifc, cdda, bwf, rts, 3gp, 3gpp, 3g2, 3gp2, au, snd, ulw, smf, kar, qcp, sdv, gsm, amr, caf, amc, mp4, sdp, pdf, fdf, xfdf, xdp, xfd, gif, jpg, jpeg, bmp, png, xpm, dir, dxr, dcr, cst, cct, cxt, w3d, fgd, swa, swf, spl, mp3, flv, rtmp, rbs, xml, rss, xspf, atom.

Giống như kp-Flash đã giới thiệu ở trước, CoolPlayer có vẻ nổi trội hơn khi hỗ trợ rất là nhiều dạng từ nhiều site khác nhau:

YouTube, Ifilm, VSocial, TuDou Video, atomFilms, BrightCove, YoQoo5 Show, 6 Rooms, Mofile TV, OuOu, yijian.com, tvix.cn, ku6.com, biku.com, uume.com cnboo.com, kuho.com, v.blog.sina.com.cn, quxiu.com56.com, v.wangyou.com, v.9you.com, maidee.compomoho.com, ROX.com.cn, imeem.com, gofish.com,

veoh.com, GameTrailers.com, Evil Chili, Wildko, Yikers Videos & Games, Red Balcony Videos & Games, Live Video, Odeo Audio, Revver, MetaCafe, MySpace, GoEar, Break, Stupid Videos, Viddler, DailyMotion, I’m Vlog, RockYou, SevenLoad, MyVideo.de, Clipfish.de Google Video.


Đến đây, trên trình soạn của bạn sẽ có thêm một button nữa để chèn link video vào, đơn giản lắm hoặc là có thể viết vào 2 thẻ mở đầu và kết thúc bằng tag: coolplayer và /coolplayer là xong. (nhớ có dấu [***] và [/***] nhé)

Xong rồi đó, chúc bạn thành công.

Advertisements

One thought on “CoolPlayer 9 – một Plugin tuyệt vời nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s