Đưa sitemap của Blog vào Google Webmaster

Đưa sitemap của Blogger (Blog*Spot) vào Google Webmaster sẽ cho phép Google tìm kiếm, đánh chỉ mục (index) và xếp hạng blog của bạn. Thực ra vấn đề này tôi định viết từ khá lâu rồi, xong khi mình thử thực hiện thì lại không thành công, thành ra chưa dám công bố. Nay đã tìm ra cách thực hiện thành công nên giới thiệu cùng tất cả các bạn.
1. Thêm blog vào Google Webmaster Tools:
Trước tiên, bạn truy cập Google Webmaster Tools, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
Tại cửa sổ Dashboard, bạn nhập vào địa chỉ blog của bạn trong khung Click here to add a site, sau đó bấm nút Add Site.
Bước tiếp theo bạn cần xác minh rằng đó là blog của bạn. Để xác minh bạn bấm vào liên kết Verify your site. Chọn phương pháp xác minh từ menu Choose verification method xổ xuống. Do đặc thù của Blog*Spot, bạn chọn phương pháp xác minh là Add a meta tag. Bạn sẽ được cung cấp một đoạn mã có dạng giống như đoạn mã sau: <meta name=”verify-v1″ content=”v6ToE1ROFkd5gMsr9Z0tsShTYnvx5R5kN2bPWbH1suw=” />.
Bạn copy đoạn mã này, đăng nhập vào Blog, tìm đến mục Edit HTML. Tại đây, bạn dán đoạn mã đã copy phía trên vào ngay phía sau thẻ <head>.
Cuối cùng bấm nút Verify để hoàn tất.
2. Thêm sitemap của blog vào Google Webmaster Tools:
Trong Google Webmaster Tools, bạn bấm vào liên kết Sitemaps ở menu phía bên trái. Bấm tiếp vào liên kết Add a Sitemap. Chọn kiểu sitemap là Add General Web Sitemap từ menu xổ xuống. Bạn được yêu cầu điền vào địa chỉ tập tin sitemap của bạn. Ở đây, với Blog*Spot, bạn sử dụng chính địa chỉ RSS của Bog*Spot như sau:

http://tên_blog_của_bạn.blogspot.com/rss.xml hoặc http://tên_blog_của_bạn.blogspot.com/atom.xml

(bạn chỉ cần điền rss.xml hoặc atom.xml vào mục My Sitemap URL is thôi, vì nó đã cung cấp sẵn địa chỉ blog của bạn rồi)
Chú ý: bạn sử dụng địa chỉ nào cũng được và địa chỉ không có www ở đầu.
Đến đây với 1 số blog thì coi như đã hoàn thành, tuy nhiên có một số blog thì sẽ báo lỗi. Nguyên nhân là do đâu? Theo Thư Quán Việt Nam thì đó chính là do tính năng Feed Redirection (với những blog dùng dịch vụ Feedburner) gây ra.
Để khắc phục bạn sử dụng địa chỉ như sau:
http://yourblogurl.blogspot.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100
tức là bạn chỉ cần điền atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=100 vào khung My Sitemap URL is.
Cuối cùng bấm nút Add General Web Sitemap để hoàn tất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s