Giải quyết rắc rối khi điền Akismet activate key

Những bạn làm blog WordPress bằng tên miền riêng thường hay gặp lỗi vì nhiều lí do: không thấy mã key, không điền được key, thông báo đỏ không kết nối được với server… Tớ đã có cách khắc phục (ko bik có phải tớ là người đầu tiên hay ko nhưng tớ cũng share).

Đầu tiên, muốn có được key, bạn hãy thử đăng kí blog trên server của WordPress, sau đó lấy key mà WordPress mới cung cấp, lưu lại key đó.

Các bạn vào mục Plugins trong Dashboard của blog có tên miền riêng của bạn, chọn Plugins Editor.

Các bạn chọn Plugin Akismet để chuẩn bị Edit.

Các bạn tìm 2 đoạn mã sau:

Đoạn 1:

// If you hardcode a WP.com API key here, all key config screens will be hidden
$wpcom_api_key = ;

Đoạn 2:

if ( function_exists(’current_user_can’) && !current_user_can(’manage_options’) )
die(__(’Cheatin’ uh?’));

check_admin_referer( $akismet_nonce );
$key = preg_replace( ‘/[^a-h0-9]/i’, , $_POST[‘key’] );

Bạn điền vào 2 cặp dấu ngoặc kép mà tớ in đậm mã key mà wordpress đã cung cấp. Như vậy, sau đó bạn sẽ được đoạn mã như sau:

Đoạn 1:

// If you hardcode a WP.com API key here, all key config screens will be hidden
$wpcom_api_key = ‘2heyriahdn’;

Đoạn 2:

if ( function_exists(’current_user_can’) && !current_user_can(’manage_options’) )
die(__(’Cheatin’ uh?’));

check_admin_referer( $akismet_nonce );
$key = preg_replace( ‘/[^a-h0-9]/i’, 2heyriahdn, $_POST[‘key’] );

Lưu ý: Mã key này chỉ là ví dụ thôi nhé!

Chúc các bạn thành công :cool:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s