Sử dụng Artio JoomSEF tạo liên kết thân thiện cho Joomla 1.5.x

Artio JoomSEF là 1 compenent tương tự như Sh404sef, chức năng là dùng để tối ưu hóa đường link của joomla, làm cho website thân thiện hơn với các máy tìm kiếm.Artio JoomSEF , Download JoomSEF Sau khi đã install joomsef, bạn vào phần Artio Joomsef Configuration

Chỉnh các thông số cấu hình như sau:
Enabled? : Yes
Disable creation of new SEF URLs? : No
Use Title Alias? : Full title
All lowercase? : No
Show Section? : No ( có thể chọn Yes, tùy vào bạn thix đường link là http://www.seovietnam.org/Joomla/ hay http://www.seovietnam.org/Open-Source/Joomla/ )
Show Category? : Yes
Use index for sections and categories? : No

Tại Khung Non-ascii char replacements bạn delete hết các ký tự có sẳn và thay bằng

Á|A, Â|A, Å|A, Ă|A, Ä|A, À|A, Ć|C, Ç|C, Č|C, Ď|D, É|E, È|E, Ë|E, Ě|E, Ì|I, Í|I, Î|I, Ï|I, Ĺ|L, Ń|N, Ň|N, Ñ|N, Ò|O, Ó|O, Ô|O, Õ|O, Ö|O, Ŕ|R, Ř|R, Š|S, Ś|O, Ť|T, Ů|U, Ú|U, Ű|U, Ü|U, Ý|Y, Ž|Z, Ź|Z, á|a, â|a, å|a, ä|a, à|a, ć|c, ç|c, č|c, ď|d, đ|d, é|e, ę|e, ë|e, ě|e, è|e, ì|i, í|i, î|i, ï|i, ĺ|l, ń|n, ň|n, ñ|n, ò|o, ó|o, ô|o, ő|o, ö|o, š|s, ś|s, ř|r, ŕ|r, ť|t, ů|u, ú|u, ű|u, ü|u, ý|y, ž|z, ź|z, ˙|-, ß|ss, Ą|A, µ|u, Ą|A, µ|u, ą|a, Ą|A, ę|e, Ę|E, ś|s, Ś|S, ż|z, Ż|Z, ź|z, Ź|Z, ć|c, Ć|C, ł|l, Ł|L, ó|o, Ó|O, ń|n, Ń|N
á|a, à|a, ả|a, ã|a, ạ|a, â|a, ấ|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ậ|a, ă|a, ắ|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ặ|a, đ|d, é|e, è|e, ẻ|e, ẽ|e, ẹ|e, ê|e, ế|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ệ|e, í|i, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, ị|i, ó|o, ò|o, ỏ|o, õ|o, ọ|o, ô|o, ố|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ộ|o, ơ|o, ớ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ợ|o, ú|u, ù|u, ủ|u, ũ|u, ụ|u, ư|u, ứ|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ự|u, ý|y, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ỵ|y, Á|A, À|A, Ả|A, Ã|A, Ạ|A, Â|A, Ấ|A, Ầ|A, Ẩ|A, Ẫ|A, Ậ|A, Ă|A, Ắ|A, Ằ|A, Ẳ|A, Ẵ|A, Ặ|A, Đ|D, É|E, È|E, Ẻ|E, Ẽ|E, Ẹ|E, Ê|E, Ế|E, Ề|E, Ể|E, Ễ|E, Ệ|E, Í|I, Ì|I, Ỉ|I, Ĩ|I, Ị|I, Ó|O, Ò|O, Ỏ|O, Õ|O, Ọ|O, Ô|O, Ố|O, Ồ|O, Ổ|O, Ỗ|O, Ộ|O, Ơ|O, Ớ|O, Ờ|O, Ở|O, Ỡ|O, Ợ|O, Ú|U, Ù|U, Ủ|U, Ũ|U, Ụ|U, Ư|U, Ứ|U, Ừ|U, Ử|U, Ữ|U, Ự|U, Ý|Y, Ỳ|Y, Ỷ|Y, Ỹ|Y, Ỵ|Y

Cache Configuration : Yes ( cái này để hạn chế tác dụng phụ của Joomsef đến tốc độ trang web )
Nhưng các khác để nguyên.

Một Số Điểm Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng JoomSEF

– Một nhước điểm của joomsef là nó bắt phải đặt quảng các đến trang web của nó trên tất cả web của mình. Sau đây là cách khắc phục điều đó:
Đối với joomsef 3.2 ( phiên bản dùng cho joomla 1.5.x )
Các bạn mở file : components/com_sef/joomsef.php – tìm đến dòng 852:

$buf.=’<’.’d’.’i’.’v’.’>’.'<’.’a’.’ ‘.’h’.’r’.’e’.’f’.’=’.’”‘.’h’.’t’.’t’.’p’.’:’.’/’.’/’.’w’.’w’.’w’.’.’.’a’.’r’.’t’.’i’.’o’.’.’.’n’.’e’.’t’.’”‘.’ ‘.’s’.’t’.’y’.’l’.’e’.’=’.’”‘.’f’.’o’.’n’.’t’.’-’.’s’.’i’.’z’.’e’.’:’.’ ‘.’8′.’p’.’x’.’;’.’ ‘.’v’.’i’.’s’.’i’.’b’.’i’.’l’.’i’.’t’.’y’.’:’.’ ‘.’v’.’i’.’s’.’i’.’b’.’l’.’e’.’;’.’ ‘.’d’.’i’.’s’.’p’.’l’.’a’.’y’.’:’.’ ‘.’i’.’n’.’l’.’i’.’n’.’e’.’”‘.’ ‘.’t’.’i’.’t’.’l’.’e’.’=’.’”‘.’I’.’n’.’f’.’o’.’r’.’m’.’a’.’t’.’i’.’o’.’n’.’ ‘.’s’.’y’.’s’.’t’.’e’.’m’.’s’.’,’.’ ‘.’d’.’a’.’t’.’a’.’b’.’a’.’s’.’e’.’s’.’,’.’ ‘.’i’.’n’.’t’.’e’.’r’.’n’.’e’.’t’.’ ‘.’a’.’n’.’d’.’ ‘.’w’.’e’.’b’.’ ‘.’a’.’p’.’p’.’l’.’i’.’c’.’a’.’t’.’i’.’o’.’n’.’s’.’”‘.’>’.’S’.’E’.’O’.’ ‘.’b’.’y’.’ ‘.’A’.’r’.’t’.’i’.’o’.’<’.’/’.’a’.’>’.'<’.’/’.’d’.’i’.’v’.’>’;

Thay bằng :

$buf = ‘ ‘;

Còn với joomsef 2.3 ( bản sài cho joomla 1.0.x )
Vào administrator/components/com_sef/sef_class.php – tìm đến dòng 503 và làm tương tự như trên.

– Một nhược điểm nữa là joomsef thường hay bị duplicate url, tức là khi có http://www.seovietnam.org/Joomla rất có thể nó xẻ xuất hiệnt thêm 1 thằng là http://www.seovietnam.org/Joomla-2, việc bạn cần làm là vào View and Edit Url , rui delete cái http://www.seovietnam.org/Joomla và sửa cái http://www.seovietnam.org/Joomla-2 thành http://www.seovietnam.org/Joomla, save lại là ok.

– Khi muốn Uninstall Joomsef để cài sh404sef , các bạn phải delete lun dữ liệu trong của Joomsef trong database ( vì 2 thằng này sài 2 kiểu nhập liệu giống nhau )

Theo Seovietnam.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s