Giao diện ban đầu của 20 trang web nổi tiếng

giao-dien-ban-dau-cua-20-web-noi-tieng-thietkewebvnn

Từ  Google cho đến Yahoo, Facebook cho đến Myspace, thủa ban đầu của những trang web nổi tếng này rất sơ khai và đơn giản về mặc giao diện. Những trang như  Wikipedia, Google hay Amazon vẫn giữ được bản sắc lúc đầu, còn đa số đã thay đổi giao diện khác hoàn toàn so với thời gian ban đầu.Từ Google cho đến Yahoo, Facebook cho đến Myspace, thủa ban đầu của những trang web nổi tếng này rất sơ khai và đơn giản về mặc giao diện. Những trang như Wikipedia, Google hay Amazon vẫn giữ được bản sắc lúc đầu, còn đa số đã thay đổi giao diện khác hoàn toàn so với thời gian ban đầu.

Những hình ảnh dưới đây đều được lấy từ  Waybackmachine – website lưu trữ mọi trang web trên Internet từ lúc ban đầu cho đến hiện tại.

1. Google.com – ra mắt 1996

google_1473879a

2. Facebook.com – ra mắt 2004

facebook_2004

3. Myspace.com – ra mắt 2003

myspace_2003

4. Yahoo.com – ra mắt 1994

yahoo_1473490a

5. Youtube.com – ra mắt 2005

youtube_1473492a

6. Wikipedia.org – ra mắt 2001

wikipedia_1473629a

7. msn.com – ra mắt 1995

msn_1473498a

8. Apple.com – ra mắt 1987 (hình từ 1996)

apple_1473503a

9. Drudgereport.com – ra mắt 1997

drudgereport_1473507a

10. Amazon.com – ra mắt 1995

amazon_1473510a

11. Twitter.com – ra mắt 2006

twitter_1473517a

12. Whitehouse.gov – ra mắt 1994

whitehouse_1473523a

13. Craigslist.org – ra mắt 1995

craigslist_1473542a

14. nytimes.com ra mắt 1995

nytimes_1473550a

15. News.bbc.co.uk – ra mắt 1997

bbcnews_1473555a

16. Dell.com – ra mắt 1996

dell_1473602a

17. Friendsreunited.com – ra mắt 2000

friendsreunited_1473603a

18. Telegraph.co.uk – ra mắt 1994

telegraph_1473607a

19. Blogger.com – ra mắt 1999

blogger_1473614a

20. Flickr.com – ra mắt 2004

flickr_1473621a

Theo Telegraph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s