Các phiên bản cài đặt Yahoo! Messenger (Updates mới nhất)

Các phiên bản cài đặt Yahoo Messenger

Các phiên bản cài đặt Yahoo Messenger

Nếu ai đã từng gắng bó với Internet chắc khỏi phải giới thiệu nhiều về Yahoo!Messenger, trong bài Post này tôi giới thiệu tất cả phiên bản cài đặt từ  thời “cổ lai hy” cho đến nay, cập nhật thường xuyên. Tất nhiên Yahoo!Messenger nâng cấp thường xuyên nhưng vẫn tồn tại một vấn đề “nhức nhối” càng nâng cấp thì càng nặng, các bạn có thể lựa chọn phiên bản cũ hơn phù hợp hơn với máy tính “cũ xì” của mình. Và đừng buồn, chịu khó ngồi chat với phiên bản cũ, và khi có tiền thì đời ta “thăng hoa” với một chiếc computer mới tinh lúc đó tha hồ chấp Yahoo!Messenger nâng cấp!

Yahoo Messenger 11 Beta – Một sự lột xác kỳ diệu

Yahoo!Messenger 11 Beta : http://www.mediafire.com/?2wa038bz73ioh8v

Yahoo! Messenger 10

Download:

Phiên bản tiếng Anh:

http://rd.software.yahoo.com/msgr/10/msgr10us.exe

Phiên bản tiếng Việt:

http://rd.software.yahoo.com/msgr/10/msgr10vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0

Đây là trang chủ của Yahoo!Messenger: http://messenger.yahoo.com/

Phiên bản mới nhất: Yahoo! Messenger 9.0.0.2162 ra ngày 01.06.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/en/ymsgr900_2162_en.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2162_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2160 Final ra ngày 25.05.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2160_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2160_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2152 ra ngày 24.03.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2152_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2152_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2136 ra ngày 25.02.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2136_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2136_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2133 ra ngày 20.02.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2133_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2133_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2128 ra ngày 08.02.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2128_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2128_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2124 ra ngày 03.02.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2124_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2124_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2123ra ngày 30.01.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2123_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2123_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2112 ra ngày 13.01.2009

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2112_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2112_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2034 Final ra ngày 08.11.2008

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_2034_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_2034_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.2018 ra ngày 21.10.2008

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/us/ymsgr9us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/vn/ymsgr9vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.1912 Final ra ngày 24.09.2008

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/us/ymsgr900_1912_us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yimg.com/ycs/msg/dl/msgr9/vn/ymsgr900_1912_vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.1389 Beta ra ngày 30.05.2008

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/us/ymsgr9us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/vn/ymsgr9vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.922 Beta ra ngày 19.12.2007

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/us/ymsgr9us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/vn/ymsgr9vn.exe

Yahoo! Messenger 9.0.0.907 Beta ra ngày 08.11.2007

Download:

Phiên bản tiếng Anh: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/us/ymsgr9us.exe

Phiên bản tiếng Việt: http://download.yahoo.com/dl/msgr9/vn/ymsgr9vn.exe

Yahoo! Messenger 8.1.0.421 ra ngày 07.09.2007

Download: http://download.yahoo.com/dl/msgr8/us/ymsgr810_421_us.exe

Yahoo! Messenger 8.0.0.506 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9188846/eeb0ae2/YahooMessenger_8.0.0.506_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload:

Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger 7.5.0.647 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9189873/7121b52/YahooMessenger_7.5.0.647_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=OANTB7E4
Password: thietkewebvnn.wordpress.com
 
 
Yahoo! Messenger 7.4.0.37 ra ngày không rõDownload:
 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9189141/33784bc/YahooMessenger_7.437_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=KLYCJOH8
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger 7.4.0.26 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9189412/d988fa7/YahooMessenger_7.426_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload:
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger 7.0 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9190687/71bd55d/YahooMessenger_7.0_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=0C30PTPW
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger 6.1922 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193242/ed0b957/YahooMessenger_6.1922_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=81I8O77P
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger5.5.1228 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193374/88b3f85/YahooMessenger_5.5.1228_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=FWN9KC2S
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger5.0 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193439/805326f/YahooMessenger_5.0_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=DYDPT6Y4
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger4.1 ra ngày không rõ


Download:

1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193563/79a2e24/YahooMessenger_4.1_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html

2. Megaupload:http://www.megaupload.com/?d=L8YHY737

Yahoo! Messenger3.5 ra ngày không rõ

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193816/21035e5/YahooMessenger_3.5_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=HQ7QO1YD
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Yahoo! Messenger 3.0 ra ngày <<< Đây là cụ tổ của Yahoo!Messenger

Download:

 1. Hotfile: http://hotfile.com/dl/9193982/0eb64b2/YahooMessenger_3.0_thietkewebvnn.wordpress.com.rar.html
 2. Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=8NH8VQ9Q
Password: thietkewebvnn.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s