Fluent English

ESL (tiếng Anh như một sinh viên Second Language), người đạt đến trình độ trung cấp của Anh không cần khoan bất tận trong ngữ pháp hoặc danh sách từ vựng tẻ nhạt; họ cần phải học cách để làm cho âm thanh tiếng Anh của mình tự nhiên. Thạo tiếng Anh là khóa học lý tưởng cho việc phát triển bản địa như trôi chảy bằng tiếng Anh. Nó tập trung vào các yếu tố cần thiết, biểu ngữ, động từ cụm, thực hiện mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp và cách sử dụng trong ngữ cảnh nghe hiểu và xây dựng cũng như kỹ năng phát âm và ngữ điệu.

Học sinh sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để thực hành nghe, nói, viết và đọc tiếng Anh. Họ cũng sẽ tìm hiểu thông tin cần thiết về sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Tại $ 29,95, chương trình này phải chăng, mà được hoàn chỉnh với một trang 224-sách giáo khoa và ba giờ ghi trên đĩa CD-ba cung cấp cho người học ngôn ngữ cơ hội hoàn hảo để trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của họ có hiệu quả và kinh tế.

ESL (English as a Second Language) students who reach an intermediate level of English don’t need endless drills in grammar or tedious vocabulary lists; they need to learn how to make their English sound natural. Fluent English is the ideal course for developing native-like fluency in English. It focuses on the essentials-idiomatic expressions, phrasal verbs, practical vocabulary expansion, and grammar usage in context-and builds listening comprehension as well as pronunciation and intonation skills.

Students will find numerous opportunities to practice speaking, listening, writing, and reading English. They’ll also learn essential information about living and working in the United States. At $29.95, this affordable program-which comes complete with a 224-page textbook and three hours of recordings on three CDs-offers language learners the perfect opportunity to hone their language skills effectively and economically.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s