Link to 500 bài học tiếng Anh (Text + Audio)

Đây là link tải toàn bộ hơn 500 bài đọc kèm bài viết để học nghe tiếng Anh. Các bài đọc giọng rất rõ theo giọng Mỹ. Bắt đầu từ level 1 với các bài nghe rất đơn giản đến level 5 với các bài luận bài diễn văn dài của các nhân vật tên tuổi.

Để tải các bài này thì dùng Flashget thì tuyệt và thực hiện qua các bước sau:
1. Copy và Paste toàn bộ các link ở phía dưới vào một file dạng text ở Notepad (ví dụ: listeningenglish.lst). Ghi nhớ nơi bạn đã save file này ở đâu để sau này ta cần đến.
2. Mở chương trình FlashGet
3. Nhấn File –> Import list
4. Lúc này ta cần tìm đến nơi mà ta đã save file listeningenglish và nhấn chọn file này.
5. Sau đó chương trình FlashGet sẽ đưa toàn bộ các link và danh sách để chuẩn bị tải theo thứ tự.
6. Nhấn OK
7. Sau đó FlashGet sẽ hiện một khung khác cho phép ta chọn nơi để save các file được tải về.
8. Nhấn OK
9. FlashGet sẽ thứ tự tải từng file một. (Chú ý : Để tải nhiều file cùng một lúc có thể vào Tool–> Option… trong chương trình FlashGet)

Không biết các link này chừng nào chết, vậy nếu thích hãy tải về ngay hoặc một người tải về rồi phân phối lại từ từ.

Enjoy!

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level1.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level2.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level3.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level4.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level5.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level6.doc
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level1.txt
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level2.txt
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level3.txt
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level4.txt
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level5.txt
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/ko/download/downtext/level6.txt

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/6.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/7.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/8.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/9.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/10.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/11.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/1821/12.zip

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/6.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/7.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/8.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/9.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/10.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/2342/11.zip

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/6.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/7.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/8.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/9.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/3833/10.zip

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/6.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/7.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/8.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/4794/9.zip

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/5945/6.zip

http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/1.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/2.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/3.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/4.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/5.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/6.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/7.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/8.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/9.zip
http://www.listeningenglish.com/ListeningEnglish/download/6496/10.zip
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s