Nâng cao trình độ ngôn ngữ nước ngoài bằng cách đọc các bài báo

Thư mục tin tức – Tìm kiếm tin tức
Chúng ta học ngôn ngữ mà kô thực tập thì rất lãng phí , vì vậy qua những bài báo , chúng ta hãy nậng cao trình độ ngôn ngữ của mình nhé .
– Open Dirctory : http://dmoz.org/News/
– Yahoo : http://dir.yahoo.com/News_and_Media
– Editor & Publisher(Thư mục chuyên sâu) : http://www.mediainfo.com
– Metagrid – Giúp bạn tìm kiếm báo và tạp chí trên mạng : http://www.metagrid.com ***
Search for Magazines and Newspapers all the world & Save up to 90% on subscriptions to over 1400 magazines!
– Liên kết tới hơn 10 000 tờ báo từ khắp nơi trên thế giới : http://www.onlinenewspapers.com
– Site giúp bạn nhanh chóng tìm được những tin tức cần thiết từ hàng trăm nguồn báo và tạp chí khác nhau : http://ajr.newslink.org/searchn.html
– Tìm bài báo của hơn 300 tạp chí và nhật báo từ năm 1998 đến nay : http://www.findarticles.com
– NewsDirectory – Thư mục tin tức : http://www.newsdirectory.com
– Kho dữ liệu khổng lồ với trên 150 000 báo và tạp chí : http://www.publist.com
Database of over 150,000 magazines, journals, newsletters, & other periodicals
– Electric Library – Lưu trữ rất nhiều loại báo chí : http://www.elibrary.com
Explore our exclusive archive of over 17 million high quality documents from the World’s leading newspapers, magazines, transcripts, journals, and more!
– Thư mục những liên kết tạp chí và báo chí, tin tức của hơn 180 quốc gia : http://www.allyoucanread.com/
– NewsLibrary : http://www.newslibrary.com
– Northern Light – Nơi bạn có thể tìm các loại báo và tạp chí với công nghệ tìm kiếm của Northern Light : http://www.nlsearch.com
– Moreover : http://www.moreover.com
Công cụ tìm kiếm tin tức dὁa trên nền tảng của Yahoo!
– News Index : http://www.newsindex.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s