Cốt lõi của TRIZ trong 50 từ (Tiếng Anh)

Sau đây là bài giới thiệu về TRIZ của Ông Toru Nakagawa, Osaka Gakuin University. Ông là người nhiệt thành giới thiệu TRIZ vào Nhật Bản với hy vọng người Nhật không lạc hậu so với các nước khác về lĩnh vực này.

Cốt lõi của TRIZ trong 50 từ (Tiếng Anh)

Nhận thức rằng các hệ thống kỹ thuật tiến hoá theo hướng tăng tính lý tưởng bằng cách khắc phục những mâu thuẩn trong khi hầu hết sử dụng tối thiểu các nguồn lực.

Vì vậy, đối với việc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, TRIZ tạo ra một cách thức tư duy biện chứng:
để hiểu vấn đề như một hệ thống
để hình dung ra giải pháp lý tưởng trước, và
để giải quyết mâu thuẩn.

Essence of TRIZ in 50 Words
Essence of TRIZ:
Recognition that
technical systems evolve
towards the increase of ideality
by overcoming contradictions
mostly with minimal introduction of resources.
Thus, for creative problem solving,
TRIZ provides a dialectic way of thinking,
i.e.,
to understand the problem as a system,
to image the ideal solution first, and
to solve contradictions.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s