PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO

PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO (Creativity Methodologies) là bộ môn khoa học có mục đích xây dựng và trang bị cho mọi người hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành tiên tiến về suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy.

Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với “làn sóng thứ tư” trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học( Trong Module 1 có đề cập đến vấn đề này) Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI.

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Phương pháp tự nhiên giải quyết vấn đề và ra quyết định – Tổng quan các cách tiếp cận xây dựng phương pháp luận sáng tạo – TRIZ
Chương 3. một số kiến thức khoa học – kỹ thuật là cơ sở của môn học
Chương 4. Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản
Chương 5. Các phương pháp tích cực hoá tư duy
Chương 6. Các qui luật phát triển hệ thống
Chương 7. Sơ kết chương trình sơ cấp PPLST

Download :  http://www.tamviet.edu.vn/Download.aspx/838E40F19C324293B18DD26CF4B5B993/1/Tam_Ly_-phuong_phap_luan_sang_tao.rar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s