TRIZ- Lý thuyết Giải các Bài Tóan Sáng Chế

Lý Thuyết Giải Các Bài Toán Sáng Chế

TRIZ là từ viết tắc tiếng Nga của cụm từ Lý Thuyết Giải các Bài Tóan Sáng Chế. Cách tiếp cận theo lối thuật tóan đã được minh chứng này để giải quyết những vấn đề kỹ thuật bắt đầu từ năm 1946 khi kỹ sư và cũng là nhà khoa học Nga Genrich Altshuller nghiên cứu hàng ngàn bằng sáng chế và lưu ý những mẫu hình nhất định. Từ những mẫu hình này ông đã phát hiện ra rằng sự tiến hóa của các hệ thống kỹ thuật không phải là quá trình ngẫu nhiên,mà bị chi phối bởi những quy luật khách quan nhất định. Những quy luật này có thể được sử dụng để phát triển hệ thống một cách có ý thức theo con đường tiến hóa kỹ thuật của nó- bằng cách xác định và thực thi quá trình đổi mới.

Kết quả của Lý thuyết của Altshuller -rằng việc sáng chế và sáng tạo có thể học được– đã thay đổi một cách cơ bản mô hình tâm lý sáng tạo.

TRIZ phát triển ở Liên Xô củ, phát triển ngầm sau khi Altshuller bị đi tù vì công việc “phạm thượng” của mình. Đến khi Liên Xô sụp đổ thì TRIZ nổi lên lại và chuyển sang phương Tây. Ngày nay nhiều công ty trong số 500 cty có tên trong tạp chí Fortune sử dụng TRIZ thành công. Xin kể ra đây vài cái tên nổi tiếng.

* Ford
* General Motors
* Chrysler
* Eastman Kodak
* Exxon
* Rockwell International
* Procter & Gamble
* Digital Equipment
* Xerox
* Hewlett Packard
* Motorola
Nguồn Altshuller Institute

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s