Tuyển tập giáo trình Office 2007 ( SSDG )

Các bạn chỉ cần tải về đầy đủ, giải nén chạy các file giáo trình … trong thư mục SSDG là dùng được ( Hoặc các bạn ghi ra đĩa và cài đặt theo hướng dẫn – mỗi lần dùng theo kiểu hướng dẫn trong đĩa là phải đưa đĩa vào )

http://www.mediafire.com/?sharekey=235e65a39b4f7994ab1eab3e9fa335cacad8790fa996071f

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s