(hocmai.vn) Tài Liệu Của Khoá Ôn Thi Vip Trên Học Mãi (Toán),Ôn Thi Đại Học Khối

Toán

Chương I : Các bài giảng về hàm số
Bài 1. Phương pháp hàm số
Bài 2. Tính đơn điệu của hàm số
Bài 3. GTLN – NN của hàm số và ứng dụng .
+++ Phần I
+++ Phần II
Bài 4. Cực trị hàm đa thức, hàm phân thức b2/b1 .
Link download

http://www.mediafire.com/?nmedjjrgmnn
http://www.mediafire.com/?t3amz42hz5z
http://www.mediafire.com/?yqun4nr42ct
http://www.mediafire.com/?myzzzjnlzkj
http://www.mediafire.com/?ndj5qm4wz0e

Hóa

CHUYÊN ĐỀ 1. NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 1. Cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn
Bài 2. Bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn .
+++ Phần I
+++ Phần II
Bài 3. Bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn (phần II) .
+++ Phần I
+++ Phần II
Bài bổ sung 2. Bảng hệ thống tuần hoàn và định luật tuần hoàn .
+++ Phần I

Link download

http://www.mediafire.com/?zdmkgtzdjti
http://www.mediafire.com/?zuxytz2tnwt
http://www.mediafire.com/?hhygyi5lghi
http://www.mediafire.com/?wr41vnyzrtm
http://www.mediafire.com/?o0ylnwnntzn
http://www.mediafire.com/?mmfzwawznyl
Bài bổ sung 3. Liên kết hóa học
http://www.mediafire.com/?cm4mhmlmduh
http://www.mediafire.com/?aruykmdhunm
http://www.mediafire.com/?fz42nofy2m0

Chuyên đề 2. Phản ứng Õi hóa khử,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 1. Phân loại phản ứng hóa học và cân bằng phản ứng oxi hóa khử
+++ Phần I
+++ Phần II

Download :

http://www.mediafire.com/?ihndnzy4m3t
http://www.mediafire.com/?zujxdziy1id
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s