Vật Lý – Tài liệu của khóa ôn thi VIP trên hocmai.vn

Bài 1 : Dao Động Điều Hòa

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?kygymjmyjet
Bài 2 : Con Lắc Lò Xo

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?d35fylqnmoz
Bài 3 : Con Lắc Đơn

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?x2zezxk3mzj
Bài 4 : Con Lắc Vật Lý

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?qy412ymjyg4
Bài 5 : Năng Lượng Trong Dao Động Điều Hòa

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?nhdq0fz5vlm
Bài 6 : Cách Tư Duy Để Giải Bài Tập Vật Lý

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?ddwnrkmedtj
Bài 7 : Công Công Suất Động Năng Thế Năng Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng

Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?gu1zjznxdmw

Bài 8 : Chuyên Đề Dao Động Điều Hoà Và Các Bài Toán Cơ Bản
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?zmzztmwbuz3

Bài 9 : Chuyên Đề Thời Gian Trong Dao Động Điều Hòa Và Dòng Điện Xoay Chiều
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?mizyzggdzl1

Bài 10 : Mối Liên Hệ Giữa Chuyển Động Tròn Đều Và Dao Động Điều Hòa Để Giải Các Bài Toán Trắc Nghiệm
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?2nzzndnndmz

Bài 11 : Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 1
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?xfiamdwnfwm

Bài 12 : Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 2
Download-Tải về:
http://www.mediafire.com/download.php?kjwiy0tmmqz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s