Bài giảng Vật Lý- thầy Lê Tiến Hà- TruongTrucTuyen.VN

Các bài giảng hôm nay gồm có 12 bài và các bài tập kèm theo trong tệp tin nén .rar. Có thầy Lương Tiến Hà( hay Lê Tiến Hà vì không rõ tên thầy :) ) dạy môn Vật Lý.

+ Bài 1 : Dao Động Điều Hòa
+ Bài 2 : Con Lắc Lò Xo
+ Bài 3 : Con Lắc Đơn
+ Bài 4 : Con Lắc Vật Lý
+ Bài 5 : Năng Lượng Trong Dao Động Điều Hòa
+ Bài 6 : Cách Tư Duy Để Giải Bài Tập Vật Lý
+ Bài 7 : Công Công Suất Động Năng Thế Năng Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng
+ Bài 8 : Chuyên Đề Dao Động Điều Hoà Và Các Bài Toán Cơ Bản
+ Bài 9 : Chuyên Đề Thời Gian Trong Dao Động Điều Hòa Và Dòng Điện Xoay Chiều
+ Bài 10 : Mối Liên Hệ Giữa Chuyển Động Tròn Đều Và Dao Động Điều Hòa Để Giải Các Bài Toán Trắc Nghiệm
+ Bài 11 : Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 1
+ Bài 12 : Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 2

Download.

1. Dao Động Điều Hòa >>> http://www.mediafire.com/?5dhzqy1s60b
2. Con Lắ c Lò Xo >>> http://www.mediafire.com/?4goocbuadrg
3. Con Lắc Đơn >>> http://www.mediafire.com/?34527or9ozf
4. Con Lắc Vật Lý >>> http://www.mediafire.com/?h6wid311adf
5. Năng Lượng Trong Dao Động Điều Hòa >>> http://www.mediafire.com/?lbldd8rf38i
6. Cách Tư Duy Để Giải Bài Tập Vật Lý >>> http://www.mediafire.com/?o63js0vjdgd
7. Công Công Suất Động Năng Thế Năng Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng >>> http://www.mediafire.com/?a7n13ln297p
8. Chuyên Đề Dao Động Điều Hoà Và Các Bài Toán Cơ Bản >>> http://www.mediafire.com/?4drc1k5b1i8
9. Chuyên Đề Thời Gian Trong Dao Động Điều Hòa Và Dòng Điện Xoay Chiều >>> http://www.mediafire.com/?mtygf4m5z01
10. Mối Liên Hệ Giữa Chuyển Động Tròn Đều Và Dao Động Điều Hòa Để Giải Các Bài Toán Trắc Nghiệm >>> http://www.mediafire.com/?ov6649a92cq
11. Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 1 >>> http://www.mediafire.com/?ls8p69oom80
12. Phương Pháp Giải Nhanh Các Bài Tập Vật Lý Tập 2 >>> http://www.mediafire.com/?m88qv4qu7js

Pass.

vnmaths.tk

HotFile.com

http://hotfile.com/dl/67323646/8b4ef87/1.VNMATHS.TK_Bai_1._Dao_dong_dieu_hoa.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323662/fd95f08/10.VNMATHS.TK_Bai_10._MOI_LIEN_HE_GIUA_CHUYEN_DONG_TRON_DEU_VA_DAO_DONG_DIEU_HOA_DE_GIAI_CAC_BAI_TOAN_TRAC_NGHIEM_DAO_DONG_CO_HOC.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323689/493b533/11.VNMATHS.TK_Bai_11._PHUONG_PHAP_GIAI_NHANH_CAC_BAI_TOAN__VAT_LY_TAP_1.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323715/5e2cd41/12.VNMATHS.TK_Bai_12._PHUONG_PHAP_GIAI_NHANH_CAC_BAI_TOAN_VAT_LY_TAP_2.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323720/6715ba2/2.VNMATHS.TK_Bai_2.Con_lac_lo_xo.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323723/73d2fb9/3.VNMATHS.TK_Bai_3._Con_lac_don.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323727/c04000b/4.VNMATHS.TK_Bai_4._Con_lac_vat_ly.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323730/d2aef7c/5.VNMATHS.TK_Bai_5._Nang_luong_trong_dao_dong_dieu_hoa.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323740/49fc53d/6.VNMATHS.TK_Bai_6._Cach_tu_duy_de_giai_bai_toan_vat_ly.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323756/01dfe19/7.VNMATHS.TK_Bai_7_Cong_cong_suat_DN_TN_DLBTCN.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323770/6c2e482/8.VNMATHS.TK_Bai_8._CHUYEN_DE_DAO_DONG_DIEU_HOA_VA_CAC_BAI_TOAN_CO_BAN.rar.html
http://hotfile.com/dl/67323786/4617fe5/9.VNMATHS.TK_Bai_9._CHUYEN_DE_THOI_GIAN_TRONG_DAO_DONG_DIEU_HOA_VA_DONG_DIEU_XOAY_CHIEU.rar.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s