Video- Phương pháp sử dụng đồ thị giải nhanh các bài toán hoá học- Thầy Lê Phạm Thành

Phương pháp sử dụng đồ thị giải nhanh các bài toán hoá học– Thầy Lê Phạm Thành
VNMATHS.TK
Thầy : Lê Phạm Thành
Thời lượng: 44.51′

Phương pháp sử dụng đồ thị giải nhanh các bài toán hoá học- Thầy Lê Phạm Thành. Tài liệu gồm 48 trang biên soạn bởi thầy Lê Phạm Thành giảng viên trường THPT Nguyễn Tất Thành- Hà Nội.

File PDF.

Phuong-phap-su-dung-do-thi-giai-nhanh-cac-bai-toan-hoa-hoc_VNMATHS.TK.pdf

File Video.

http://www.mediafire.com/file/rb4f2nuojjuerjh/Phuong-phap-su-dung-do-thi-giai-nhanh-cac-bai-toan-hoa-hoc_VNMATHS.TK.flv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s