Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vật lý (Trung học phổ thông)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Vật lý (Trung học phổ thông)

VNMATHS.TK

Các chương

1.   Chủ đề 1: Dao động cơ học

2.   Chủ đề 2: Con lắc lò xo

3.   Chủ đề 3: Con lắc đơn

4.   Chủ đề 4: Tổng hợp dao động

5.   Chủ đề 5: Các loại dao động: Tự do, tắt dần, duy trì, cưỡng bức. Sự cộng hưởng dao động

6.   Chủ đề 6: Đại cương về sóng cơ

7.   Chủ đề 7: Sóng âm

8.  Chủ đề 8: Giao thoa sóng

9.   Chủ đề 9: Sóng dừng

10.   Chủ đề 10: Đại cương về dòng điện xoay chiều

11.   Chủ đề 11: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện. Mạch điện không phân nhánh

12.   Chủ đề 12: Máy phát điện xoay chiều

13.   Chủ đề 13: Động cơ điện

14.   Chủ đề 14: Máy biến thế. Truyền tải điện năng

15.   Chủ đề 15: Máy phát điện một chiều. Chỉnh lưu dòng xoay chiều

16.   Chủ đề 16: Dao động điện từ

17.   Chủ đề 17: Điện từ trường. Sóng điện từ sự phát và thu sóng điện từ

18.   Chủ đề 18: Cơ học vật rắn

Hướng dẫn. Download file .rar về, giải nén với mật khẩu vnmaths.tk, chạy file book.exe trong mỗi thư mục đề xem như một cuốn sách.

Download

http://www.mediafire.com/file/1343fmss5or6m4y/Ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-Vat-ly_Trung-hoc-pho-thong.rar

Mật khẩu:

vnmaths.tk or vnmaths.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s